Chalkboard _ Bảng thông tin

500.000 

Thiết kế theo chủ đề

Kích thước 60x80cm

Chất liệu: PP cán Formex cứng cáp

Nhận tư vấn